Nieuws

June 10, 2022

Zo beperk je leegstand risico’s mutatie woningen

Door de werkzaamheden bij een mutatiewoning goed te organiseren is er veel winst te behalen, zowel in doorlooptijd als in kosten. Dankzij een directe samenwerking met Prefect is dat voor alle sloop- en saneringswerk realiseerbaar.

Bijkomend voordeel: Het voorkomt onnodige leegstand

Bij een mutatiewoning is het belangrijk dat alle benodigde werkzaamheden goed  georganiseerd en gestructureerd worden. Wanneer dat onvoldoende gebeurt staan woningen onnodig lang leeg. Door samenwerking met Prefect voorkom je het risico van kraak.

Mutatietijd

Als een huurder de huur van zijn woning opzegt, dan moet er natuurlijk geïnventariseerd worden wat de staat van de woning is. Welke gebreken moeten er worden aangepakt, wat is het herstelwerk en is er bepaald onderhoud te verrichten. Wanneer hij daadwerkelijk de woning heeft verlaten en als dat allemaal in beeld is kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Soms behoort bij die voorinspectie ook een asbestinventarisatie, bijvoorbeeld wanneer de woning voor 1994 is gebouwd. Dat alles vergt een zekere organisatie van het werk en het dient vervolgens gestructureerd te worden uitgevoerd, zodat die mutatietijd zo kort mogelijk blijft.

Leegstand en de risico’s

Dat een onnodig lange mutatietijd leidt tot een zekere leegstand mag duidelijk zijn. Dat dat geld kost ook. Als corporatie moet je immers je inkomsten krijgen uit huurpenningen. En leegstand betekent geen inkomsten.

Leegstand betekent naast inkomstenderving ook een zeker risico. Er is namelijk altijd een kans, dat een woning die langere tijd leeg staat wordt gekraakt. En een gekraakte woning heb je niet zomaar weer leeg, los van de extra kosten die je moet maken om de woning weer op orde en bewoonbaar te maken.

Maatschappelijk onverantwoord

We hebben in ons land een groot woningtekort. Als er dan woningen door een (te) lange doorlooptijd onnodig leeg staan, doordat de nodige werkzaamheden onvoldoende zijn georganiseerd, wordt er leegstand gecreëerd. En dat is maatschappelijk natuurlijk onverantwoord. Dat moet je zeker als corporatie niet willen.

Samenwerking levert veel op

Door een goede samenwerking met Prefect zijn al die elementen te voorkomen. Wij kunnen voor alle woningen die voor 1994 zijn gebouwd een asbestinventarisatie laten uitvoeren, nog voordat de woning leeg komt. Het anticiperen op mogelijke mutaties betekent dat de woning op asbest in beeld is én is vastgelegd. Komt de woning dan eenmaal vrij, doordat de huurder is vertrokken, dan garanderen wij een schone oplevering binnen twee weken. Natuurlijk zorgen wij er ook voor, dat alles correct is geregeld met betrekking tot alle wet- en regelgeving. Wij zijn immers een erkend en gespecialiseerd asbest saneringsbedrijf met vele jaren ervaring.

Ook ander sloopwerk

Door de samenwerking met Prefect wordt de periode van leegstand bij een mutatiewoning  fors teruggebracht. Ten opzichte van de werkwijze die veel corporaties momenteel hanteren kan dat wel twee tot drie weken zijn. En als je dat wilt kunnen wij er voor zorgen, dat ook alle andere sloopwerkzaamheden snel en correct worden uitgevoerd. De aannemer die na ons de nodige herstel- en onderhoudswerkzaamheden verzorgt kan er dan namelijk direct in. Dat is voor de corporatie allemaal winst.

Kennis en ervaring

Als gespecialiseerd en gecertificeerd sloop- en asbestsaneringsbedrijf hebben wij van Prefect vele jaren ervaring met al deze werkzaamheden. De door de betrokken woningcorporatie te behalen resultaten zijn daarmee groot en aantoonbaar. Deels zijn die afhankelijk van de specifieke afspraken die we met elkaar maken, maar als je wilt kunnen we het hele traject voor je uit handen nemen. Van coördinatie en verslaglegging tot en met sloop en sanering. Het is maar wat je wilt.

Pilot voor corporaties

Wil je als corporatie meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op. We leggen het allemaal graag uit. Desgewenst voeren we een pilot uit, zodat je al die voordelen kunt ervaren.

Updates