Nieuws

May 12, 2022

Mutatiewoningen en asbestsanering

Een goede samenwerking met Prefect betekent, dat wij de inventarisaties organiseren, het saneringswerk vakkundig uitvoeren en alles documenteren zoals dat hoort. Dat is winst voor de woningcorporatie.

Samenwerken is winst

Bij elke woning die voor 1994 is gebouwd dient een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd, indien er herstel- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht. Blijkt er asbest te moeten worden gesaneerd, dan moet er gebruik worden gemaakt van het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) én geldt er specifieke regelgeving. Met een goede samenwerking met Prefect kun je als corporatie veel winst behalen.

Mutatiewoningen

Voor een woningcorporatie is vaak het uitgelezen moment om een woning op de aanwezigheid van asbest te (laten) nakijken, wanneer deze overgaat naar een nieuwe huurder. Zo’n asbestinventarisatie is specialistisch werk. Het moet dan ook worden  uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers van een onafhankelijk bureau. Als aanvullende voorschrift geldt, dat er moet worden gewerkt met het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Wij werken in al die situaties graag met je samen door het coördineren van al die werkzaamheden.

Specialisten

Prefect is een gespecialiseerd bedrijf in het saneren van asbest. Wij hebben niet alleen de medewerkers in huis voor het saneren van asbest, de Deskundig Asbest Verwijderaars, maar ook de leidinggevende Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA). En als het gaat om de werkvoorbereiding en calculaties hebben wij alle deskundigheid in huis om jou als corporatie volledig en deskundig van dienst te zijn. Denk aan een Asbestdeskundige (ADK) en de Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA). Uiteraard zijn al onze medewerkers in het bezit van het VCA en/of het VCA-vol certificaat.

Verder beschikken wij als gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf natuurlijk ook over alle specialistische materieel en apparatuur. Zo garanderen wij een vakkundige aanpak en een correct verloop van alle saneringswerkzaamheden, niet alleen uitvoeringstechnisch, maar vooral ook organisatorisch.

Regelgeving en ondersteuning

Wij kunnen je volledig ondersteunen bij het saneren van aangetroffen asbest. Van voorbereiding tot en met de uitvoering. Denk aan het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) en het Omgevingsloket in de voorbereiding en de startwerkmelding naar onder andere de gemeente en ISZW (voorheen Arbeidsinspectie); wij verzorgen het allemaal voor je. Dankzij onze jarenlange ervaring en ons enorme netwerk zijn wij in staat snel en accuraat alle procedures te doorlopen. Zo nemen wij je als deskundig, gecertificeerd en betrouwbaar sloop- en saneringsbedrijf alle zorg volledig uit handen.

Samenwerking

Veel woningcorporaties worden zeer regelmatig geconfronteerd met mutaties in het woningbestand. Oftewel, een huurder zegt de huur op en wanneer een nieuwe huurder is gevonden zal hij/zij vervolgens de leegkomende woning (willen) betrekken. Zo eenvoudig verloopt het in de praktijk helaas niet. De woning moet worden geïnspecteerd en -zeker wanneer die voor 1994 is gebouwd- aan een asbestinventarisatie worden onderworpen, indien er herstel- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.  

Zorgplicht en advies

Als woningcorporatie heb je een bepaalde zorgplicht als het gaat om de bewoonbaarheid van een woning. Zo is het in voornoemde situaties verplicht een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Daaruit komt naar voren of en waar er zich asbest in de woning bevindt, én of dat gesaneerd moet worden. In bepaald situaties is het goed denkbaar dat het aangetroffen asbest niet gesaneerd behoeft te worden en dat scheelt je als corporatie natuurlijk veel onkosten. Al die situaties beoordelen wij graag voor je en voor het eventuele vervolg geven we je altijd een eerlijk advies. Wij zorgen ervoor dat je als corporatie aan je zorgplicht voldoet.

Tijdwinst

Wanneer dat allemaal is gebeurd, en pas nadat het eventuele asbest is gesaneerd, kan het nodige herstel- en onderhoudswerk door een aannemer worden gedaan. Het saneren van asbest wordt vaak nog gezien als een vertragende factor. Door een goede en structurele samenwerking tussen de corporatie en Prefect is dat echter absoluut onnodig en is er juist veel doorlooptijd te winnen. Zo kunnen wij desgewenst alle inventarisaties en werkzaamheden organiseren en documenteren. Daarmee voorkom je als corporatie ook, dat een woning die opnieuw leeg komt, voor een tweede keer op asbest wordt onderzocht. Ook dat scheelt natuurlijk onnodig tijdverlies en onnodige kosten.

Om je alle zorgen uit handen te nemen, en nog meer tijdwinst te behalen, kunnen wij ook alle andere sloopwerk bij een mutatie uitvoeren en verzorgen. Op die manier kan de aannemer nog sneller aan het werk en komt de woning nog eerder beschikbaar voor de nieuwe huurder.

Kennis en ervaring

Als gespecialiseerd en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf hebben wij van Prefect vele jaren ervaring met deze werkwijze. De door de betrokken woningcorporatie te behalen resultaten zijn groot en aantoonbaar. Deels zijn die afhankelijk van de specifieke afspraken die we met elkaar maken, maar als je wilt kunnen we het hele traject voor je uit handen nemen. Het is maar wat je wilt.

Pilot voor corporaties

Wil je als corporatie meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op. We leggen het allemaal graag uit. Desgewenst voeren we een pilot uit, zodat je al die voordelen kunt ervaren.

Updates