Nieuws

May 12, 2022

Is de coördinatievergoeding voor aannemers (nog) wel van deze tijd?

Door samen te werken met Prefect en de werkzaamheden met betrekking tot asbest direct aan ons uit te besteden nemen wij je alle zorg uit handen. Daarbij boek je als corporatie dubbele winst; een lagere prijs en een kortere tijdsbesteding.

Schakel direct met Prefect daar zit de echte winst

Veel woningcorporaties geven de regie bij een mutatiewoning helemaal uit handen aan een aannemer. Die schakelt voor een asbestinventarisatie en voor het saneren ervan vervolgens gespecialiseerde bedrijven in. Een directe opdracht aan Prefect levert de corporatie echter veel winst op. In kosten én in tijd.

Regievoering

Veel woningcorporaties hebben geen of onvoldoende kennis in huis om zelf de regie te voeren bij mutatiewerkzaamheden. Dat is niet zo heel gek. Een corporatie houdt zich immers  voornamelijk bezig met de verhuur van sociale huurwoningen en zal bepaald uitvoerend werk niet zelf verrichten. Gespecialiseerde kennis, bijvoorbeeld bij herstel-, onderhoudswerk of asbestsanering behoort veelal niet bij het werk van de corporatie. Zeker bij mutatiewoningen, maar ook bij groot onderhoud speelt dat een rol.

Extra kosten

Vaak verstrekt de corporatie bij een mutatiewoning de algehele opdracht aan een aannemer. Dat gaat dan om de regievoering, alle herstelwerk, het eventuele onderhoud en vaak zelfs om asbestinventarisatie en sanering. Dat lijkt handig, maar als woningcorporatie maak je je door deze werkwijze voor een (te) groot deel wel afhankelijk van de aannemer. Juist waar asbestinventarisatie en asbestsanering aan de orde zijn, is het de aannemer die de opdracht aan het inventarisatiebureau of het saneringsbedrijf verstrekt. Die aannemer rekent daar een coördinatievergoeding voor. En dat drijft de totale prijs voor de corporatie dus op. Het is de vraag of dat nodig is.

Afhankelijkheid

Los van de extra kosten, vanwege die coördinatievergoeding, maak je je als corporatie ook afhankelijk van de betrokken aannemer. Veelal wordt de periode die ze menen nodig te hebben voor het hele werk niet concreet aangegeven. En niet zelden lopen die kosten en doorlooptijden voor de woningcorporatie daardoor uit. Het is natuurlijk zeer de vraag of dat wenselijk is.

Direct zakendoen

Wanneer je als corporatie alle werk met betrekking tot asbest in goede samenwerking met Prefect direct aan ons uitbesteedt, wordt om te beginnen de prijs een stuk interessanter. Daarbij coördineren wij de asbestinventarisatie (eventueel met een bureau naar jouw keuze), verzorgen wij de opnames in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), de melding via het Omgevingsloket en voeren de asbestsanering vakkundig uit. Kortom, de hele zorg voor alles wat er bij de asbestsanering komt kijken nemen wij je uit handen, volledig volgens de wet- en regelgeving. Niet voor niets zijn wij een gespecialiseerd en gecertificeerd saneringsbedrijf.  

Tijdwinst  

Wanneer je als corporatie direct samenwerkt met Prefect, is naast kostenbesparing ook tijdwinst een garantie die wij geven. Zo kunnen wij de betreffende woning ‘schoon’ opleveren en vrij geven binnen twee weken na opdracht. Dat is inclusief asbestinventarisatie, opname in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), melding bij het Omgevingsloket, en de daadwerkelijke sanering. Dat alles is mogelijk dankzij onze enorme ervaring en kennis en is natuurlijk veel efficiënter voor de corporatie.

Maatschappelijk Verantwoord

Ook als corporatie wil je voldoen aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door een directe samenwerking met Prefect kun je dat wat betreft de inventarisatie en sanering van asbest volledig aantonen. Alles verloopt immers volledig volgens de wet- en regelgeving, zodat mens en milieu niet worden belast.

Kennis en ervaring

Als gespecialiseerd en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf hebben wij van Prefect vele jaren ervaring met deze werkwijze. De door de betrokken woningcorporatie te behalen resultaten zijn groot en aantoonbaar. Deels zijn die afhankelijk van de specifieke afspraken die we met elkaar maken, maar als je wilt kunnen we het hele traject voor je uit handen nemen. Het is maar wat je wilt.

Pilot voor corporaties

Wil je als corporatie meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op. We leggen het allemaal graag uit. Desgewenst voeren we een pilot uit, zodat je al die voordelen kunt ervaren.

Updates